Στόχος μας είναι η συνεισφορά και η δυναμική παρουσία στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση στερεών υπολειμμάτων, με σκοπό την αξιοποίησή τους και την παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής και αγρονομική αξίας, βασισμένων στην κομποστοποίηση οργανικών υλικών από μια ειδική ράτσα γαιοσκωλήκων (Red Worms).

Κατά την περιήγηση στον ιστοχώρο μας θα έχετε τη δυνατότητα:

 Να γνωρίσετε τα προϊόντα μας και να ανακαλύψετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ευεργετική τους δράση.
 Να ενημερωθείτε σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο των γαιοσκωλήκων τόσο μέσα στην τροφική αλυσίδα όσο και στην ανακύκλωση των μέχρι σήμερα άχρηστων οργανικών απορριμμάτων.
 Να αποκτήσετε χρήσιμες γνώσεις σχετικά με την οικιακή κομποστοποίηση με χρήση γαιοσκωλήκων.

Facebook