Ο κάδος κομποστοποίησης King Wormery αποτελεί πρότυπο Ελληνικό κάδο κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες για την διαχείριση οργανικών φυτικών αποβλήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει το κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία.

Η συνήθης πρακτική μέχρι τώρα στα σχολεία αφορούσε κάδους κομποστοποίησης κήπου οι οποίοι για να λειτουργήσουν σωστά απαιτούσαν κατά βάση πράσινα απόβλητα κήπου. Η τροφοδοσία τους με τα φυτικά υπολείμματα των φρούτων συνήθως οδηγούσε στην όχληση μέσω των οσμών και των μυγών.

Ο King Wormery όπως και τα οικιακά wormery στηρίζεται στην αποικία των γαιοσκωλήκων, οι οποίοι καταναλώνουν όλα τα φυτικά απόβλητα που παράγονται από τους μαθητές, παράγοντας πλούσιο κομπόστ.

Ο King Wormery αν και ιδανική λύση για σχολεία, μπορεί να λειτουργήσει και ως συνοικιακός κομποστοποιητής.

Η κατασκευή του κάδου γίνεται με την μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης (rotational moulding). Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και το κυλινδρικό του σχήμα εξασφαλίζει την μέγιστη σταθερότητα και διάρκεια ζωής του κάδου.

Στον κάδο περιλαμβάνεται αποικία 10.000 γαιοσκωλήκων με ειδικό υπόστρωμα. Ο Αυθεντικός Κόκκινος Γαιοσκώληκας με την κοινή ονομασία Red Worms είναι ο γαιοσκώληκας που δεν αποτελεί μία συνηθισμένη ράτσα γαιοσκώληκα. Πρόκειται για τον γαιοσκώληκα που φέρει τη βοτανική ονομασία Lumbricus rubellus,  δύναται να επιβιώσει σε δύσκολες και περιορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος (περιβάλλον εκτροφής) και αποτελεί το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο και πολλαπλασιαζόμενο είδος εκτρεφόμενου γαιοσκώληκα στον κόσμο.

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας της κομποστοποίησης ο κάδος περιλαμβανει και έγχρωμη εικονογράφηση στο εξωτερικό του.

Διαβάστε περισσότερα στην σελίδα της ecoVRS

Facebook