Τι είναι κομποστοποίηση με γαιοσκώληκες (vermicomposting);

Η διαδικασία της κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες (vermicomposting), αποτελεί μια φυσική διεργασία, όπου τα οργανικά απόβλητα (φύλλα, κλαδέματα, λαχανικά κ.α.) μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα
που λειτουργεί τόσο ως εδαφοβελτιωτικό, όσο και ως οργανικό λίπασμα.

Βασικό «εργαλείο» για την παραγωγή του κομποστοποιημένου προϊόντος (vermicompost) είναι ο γαιοσκώληκας ο οποίος αποτελεί τον τελειότερο αντιδραστήρα λιπασματοποίησης και αποδόμησης της οργανικής ύλης αφού καταναλώνει καθημερινά ποσότητα τροφής ίσης με το βάρος του (≈ 1gr κατά μέσο όρο). Από αυτήν την ποσότητα το 50% αφομοιώνεται από τον οργανισμό του για την ικανοποίηση των αναγκών του και το υπόλοιπο 50% αποβάλλεται ως χουμοποιημένη ύλη και ταυτόχρονα ως άριστο οργανικό λίπασμα.

Το προϊόν των γαιοσκωλήκων ή αλλιώς η σκωληκοκοπριά, ήτοι τα περιττώματά τους,  αποτελεί ένα προϊόν υψηλής θρεπτικής και αγρονομικής αξίας πλήρως οικολογικό το οποίο συνδυάζει και συγκεντρώνει τις ευεργετικές ιδιότητες ενός άριστου εδαφοβελτιωτικού και τα χαρακτηριστικά ενός αξιόλογου και ισορροπημένου βιο-οργανικού λιπάσματος.

Η ποσότητα της σκωληκοκοπριάς που αποβάλλεται από το γαιοσκώληκα εμπλουτίζεται με διάφορα ένζυμα (διάσπασης των πρωτεϊνών) και φυτικές ορμόνες (αυξίνες, γιβεριλλίνες κ.α.) ενώ οι διάφοροι μικροοργανισμοί που συμβιούν με το γαιοσκώληκα προκαλούν διάσπαση των οργανικών ουσιών της τροφής του με αποτέλεσμα το σχηματισμό του χούμου και την ελευθέρωση στοιχείων χρήσιμων και απαραίτητων για τη θρέψη των φυτών.

Πλεονεκτήματα κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες έναντι της κλασικής μεθόδου.

Η κομποστοποίηση με γαιοσκώληκες είναι ταχύτερη και αποδοτικότερη από τις συνηθισμένες, κλασικές μεθόδους κομποστοποίησης (ανάδευση και βρέξιμο του οργανικού υλικού) ενώ απαιτεί λιγότερο χώρο παράγοντας ταυτόχρονα λιγότερες οσμές. Το τελικό παραγόμενο προϊόν αποδόμησης της οργανικής ύλης είναι ένα ανώτερο φυσικό προϊόν λεπτότερης υφής που περιέχει περισσότερους μικροοργανισμούς από το φυσικό έδαφος. Το λεπτοκοκκώδες του μίγματος αυτού διευκολύνει περισσότερο την ενζυματική και μικροβιακή δράση και έτσι είναι ικανό να ασκήσει την ευεργετική του δράση πιο άμεσα στο φυτό.

Facebook