• Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους  (π.χ. αερισμό) ή του υποστρώματος στο οποίο συμμετέχει.
  • Αυξάνει τη μικροβιακή δραστηριότητα στο περιβάλλον των ριζών διεγείροντας τη λειτουργία και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
  • Αυξάνει την υδατοϊκανότητα και υδατοχωρητικότητα του εδάφους.
  • Βελτιώνει τη δομή και τη μηχανική σύσταση του εδάφους.
  • Εμπλουτίζει το έδαφος με ένζυμα (φωσφατάση, πρωτεάσες κ.α.), βιταμίνες και ωφέλιμους μικροοργανισμούς (ακτινομύκητες  κ.α.).
  • Ενισχύει (προάγει) την πρωιμότητα και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής.
  • Αυξάνει την ανθοφορία και την απόδοση των φυτών.
  • Αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους και προάγει την αντοχή των φυτών στις ασθένειες και τις προσβολές από έντομα ενώ συντελεί στην αντοχή των φυτών στο κρύο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  • Είναι πλούσιο σε χουμικά και φουλβικά οξέα γεγονός που αυξάνει την αφωμιοσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.
  • Μειώνει ή και αποτρέπει το μεταφυτευτικό στρες με την παρουσία του σε μίγματα γλαστρικών φυτών.
  • Περιέχει σε ισορροπία όλα τα απαραίτητα μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία για την υγιή ανάπτυξη των φυτών ενώ συντελεί στη αποτοξικοποίηση του εδάφους.

Facebook