Η εξάντληση των αποθεμάτων οργανικής ουσίας, στα εδάφη μας, έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη της προσθήκης οργανικών λίπασμάτων. Τα οργανοχημικά λιπάσματα VIORGAN, εξασφαλίζοντας μια ελεγχόμενη και ισόρροπη παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά, καθιστούν πλέον εφικτή την αποφυγή άσκοπων και πρόσθετων λιπάνσεων, που μέχρι σήμερα οδηγούσαν μονάχα σε επιβλαβείς και επιβαρυντικές υπερλιπάνσεις.

Τα οργανοχημικά λιπάσματα VIORGAN, πλούσια σε οργανική ουσία, ιχνοστοιχεία και χουμικά οξέα ενώ όντας σε μορφή pellets εξασφαλίζουν σταδιακή διάθεση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος με ρυθμό που συμβαδίζει με τις ανάγκες της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόζονται.

Χάρη στην καταλυτική παρουσία της κομπόστας γαιοσκωλήκων, ο βαθμός χρησιμοποίησης των υπαρχόντων θρεπτικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα υψηλός ενώ με την υψηλή συμμετοχή οργανικού Αζώτου ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω έκπλυσης ή και εξάτμισης.

 

Είναι κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες και διακρίνονται στους παρακάτω λιπαντικούς τύπους:

 

A.  10-5-10 + 2MgO + 0,2Β + 50% Ο.Υ .+ Τ.Ε. σε σάκους των 23Kg

10% Άζωτο (N), 5% Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5), 10% Οξείδιο του Καλίου (K2O), 2% Οξείδιο του  Μαγνησίου (MgO), 0,2% Βόριο (B).

Η Οργανική Ύλη ανέρχεται σε ποσοστό 50% με  πληθώρα Ιχνοστοιχείων, Χουμικά οξέα και Βιταμίνες  χάρη κυρίως στην παρουσία της κομπόστας γαιοσκωλήκων.

 

B.  14-6-9 + 1MgO + 0,5Zn + 30% Ο.Υ. +Τ .Ε. σε σάκους των 23Kg

14% Άζωτο (N), 6% Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5), 9% Οξείδιο του Καλίου (K2O), 1% Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO), 0,5% Ψευδάργυρος (Zn)

Η Οργανική Ύλη ανέρχεται σε ποσοστό 30% με  πληθώρα Ιχνοστοιχείων, Χουμικά οξέα και Βιταμίνες  χάρη κυρίως στην παρουσία της κομπόστας γαιοσκωλήκων.

 

Γ.  10-7-17 + 3MgO + 0,2B + 20% Ο.Υ. + ΤΕ σε σάκους των 23Kg

10% Άζωτο (N), 7% Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5), 17% Οξείδιο του Καλίου (K2O), 3% Οξείδιο του  Μαγνησίου (MgO), 0,2% Βόριο (B).

Η Οργανική Ύλη ανέρχεται σε ποσοστό 20% με  πληθώρα Ιχνοστοιχείων, Χουμικά οξέα και Βιταμίνες  χάρη κυρίως στην παρουσία της κομπόστας γαιοσκωλήκων.

 

Δ.  5-10-20 + 2MgO + 20% Ο.Υ. + ΤΕ σε σάκους των 23Kg

5% Άζωτο (N), 10% Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5), 20% Οξείδιο του Καλίου (K2O), 2% Οξείδιο του  Μαγνησίου (MgO).

Η Οργανική Ύλη ανέρχεται σε ποσοστό 20% με  πληθώρα Ιχνοστοιχείων, Χουμικά οξέα και Βιταμίνες  χάρη κυρίως στην παρουσία της κομπόστας γαιοσκωλήκων.


ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ

 Ανθοκομία – κηπουρική

 Δενδρώδεις καλλιέργειες όπως ελιά, εσπεριδοειδή κ.α.

 Άμπέλι

 Φυτά μεγάλης καλλιέργειας

 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες (λαχανοκομικά είδη κ.α.)

 

Για καλύτερα αποτελέσματα, η εφαρμογή τους θα πρέπει να συνοδεύεται με ενσωμάτωση.

 

 

Facebook