Κατόπιν των υπουργικών αποφάσεων, που καθορίζουν τα θεσμικά πλαίσια εφαρμογής των Οικολογικών Προγραμμάτων (Eco Schemes), κάποια από τα προϊόντα μας πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων αγροτών.

Πιο αναλυτικά, με βάση:

Α. Την Υπουργική Απόφαση 2207/17-6-2023, όπου καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής, των Οικολογικών Προγραμμάτων (Eco-schemes), ως αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις και ειδικότερα με βάση την Παρέμβαση Π1-31.6 «Εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» και τη Δράση 31.6 IΒ «Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες»

Β. Την Υπουργική απόφαση 1384/190515/19-6-2023, όπου καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής, διαχείρισης και παρακολούθησης  των Οικολογικών Προγραμμάτων (Eco-schemes), ως αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις και ειδικότερα με βάση την Παρέμβαση: Π1-31.4 «Επέκταση κυκλικής οικονομίας στη γεωργία»  και τη Δράση 31.4: «Συγκέντρωση και θρυμματισμός των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων και εφαρμογή του κομπόστ (ιδιοπαραγώμενο ή μη)».

Τα προϊόντα της εταιρίας μας, των οποίων η εφαρμογή δύναται να ενισχυθεί στα πλαίσια των οικολογικών προγραμμάτων (Eco-schemes), περιγράφονται στους κάτωθι πίνακες:

Facebook